Beskyttet beskæftigelse

Læs om de tilbud vi har til dig, som har brug for beskæftigelse under særlige vilkår.

Få information om beskyttet beskæftigelse og uddannelse, hvis du har et særligt behov (også kaldet STU - særligt tilrettelagt uddannelsesforløb).

Du kan også finde links til information om fleksjob og job med løntilskud.

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er tilkendt førtidspension.

CABAS

Helsingør har forskellige kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelse, som alle er organiseret under CABAS. 

Hvad kan du arbejde med?

Du kan blandt andet arbejde inden for: Tekstil, grafisk, snedkeri, metal, medie, reception, køkken, pedelservice, rengøringsservice, arbejds- og udeliv, grøn have service. Vi har både interne og eksterne værksteder.

Mere information

CABAS' hjemmeside

Kvalitetsstandard for § 103 beskyttet beskæftigelse

CABAS på Tilbudsportalen

Måske er du i stedet i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud? Læs aktivitets- og samværstilbud

Kan du ikke tage en almindelig ungdomsuddannelse på grund af en funktionsnedsættelse, så er Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse et tilbud til dig.

Læs om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvis du har en psykisk lidelse eller et handicap, der gør, at du ikke kan arbejde på helt ordinære vilkår, kan du tale med din rådgiver i Jobcentret. 

Læs mere under Job og ledighed

Der findes en række job med særlige vilkår i de forskellige sociale tilbud i Helsingør Kommune bl.a. på SPUC og CAPAS.

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os