Klimakommune

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af drivhusgasser pr. borger.

Vision om at være CO-neutral

Byrådet har vedtaget en målsætning om at reducere udledning af CO til mindre end 1,7 ton pr. borger senest i 2030 og at være CO₂-neutrale i 2045. Helsingør Kommune skal selv gå foran og vise et godt eksempel. Derfor har Helsingør Kommune allerede i 2008 tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaftale, der forpligter kommunen til at reducere egen CO-udledning med mindst to procent årligt. Helsingør Kommune har også tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt "Global Covenant of Mayors", der forpligter kommunen til mere vidtgående klimamål end de samlede EU-mål frem mod 2020 og 2030.

Gennem de seneste 14 år er det gået godt med at reducere CO-udledningen fra Helsingør Kommune som virksomhed. Den totale udledning er ifølge seneste opgørelse reduceret med 76 procent i forhold til 2007. Kommunens eget mål om to procents reduktion pr. år er også opfyldt.

CO₂ kortlægning for Helsingør Kommune som virksomhed

- Vi er på rette vej. Som 'kommunal virksomhed' har vi nået et flot resultat, men nu er det vigtigt, at vi også fokuserer på at overføre vores succes og erfaring, sådan at borgere og virksomheder kan nå det samme i samarbejde med os, siger borgmester Benedikte Kiær.

Helsingør Kommune har ud over tilslutningen til Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale yderligere fået titlen Klimakommune Plus i 2019. Titlen anerkender de klimakommuner, som tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, også rettet mod borgere og virksomheder.

- Jeg er stolt over de klimainitiativer, vi har i kommunen, og glad for, at de betyder, at vi nu er en af de otte Klimakommune Plus i Danmark. Men vi skal fortsætte med at arbejde med at passe på vores natur og klima i Helsingør Kommune. Det var også et af de temaer, som borgerne pegede på til Vision 2030. Derfor vil der i fremtiden også være fokus på vores klima og natur i Helsingør Kommune, for vores børn og børnebørns skyld, siger Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.

En Klimakommune Plus udfører minimum to af seks definerede initiativer, udover at opfylde kravet om en årlig CO2-reduktion på to procent. Initiativerne skal være igangsat men ikke afsluttet. De skal have en påviselig klimaeffekt og have politisk ophæng i kommunens klimaplan. Helsingør Kommune opfylder de to kriterier: Energirenovering og Covenant of Mayors. Men derudover satser Helsingør Kommune på at blive godkendt i flere af Klimakommune Plus kriterierne:

  • Helsingør Kommune er i fuld sving med at øge andelen af grønne indkøb, der sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning.
  • Der er klimatilpasnings-løsninger i støbeskeen, bl.a. et pilotprojekt med ny klimasikrings-belægning i Hestemøllestræde.
  • Der er fokus på økologi i flere af de kommunale institutioner, som har både guld og sølvmærket i økologi.

Se alle kriterierne for Klimakommune Plus+

I øjeblikket er der i alt 70 klimakommuner i Danmark, men kun 10 kommuner har status af Klimakommune Plus. Helsingør som Klimakommune Plus+

Det er virkelig godt, at Helsingør nu tager skridtet videre og bliver klimakommune Plus. De tager forsat det lange seje træk med at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens drift, ligesom indsatsen for at fremme energirenovering hos borgeren også er anerkendelsesværdig. Jeg er utrolig glad for, at Helsingør ikke stopper her, men også undersøger mulighederne for øge andelen af grønne indkøb, klimatilpasnings-løsninger mere økologi i de kommunale institutioner, siger Marie Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Et af målene i Helsingør Kommunes Klimaplan er, at CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, transport m.m.) skal nedbringes fra 6,8 ton pr. borger pr. år (2008) til højst 1,7 ton CO pr borger pr. år i 2030. Det er målet, at Helsingør Kommune i 2045 er klimaneutrale. Hvert andet år kortlægges CO-udledningen fra kommunen som geografisk område. Den seneste kortlægning, som angår 2021, er gennemført af Rambøll i 2022. Den viser, at udledning af CO i hele Helsingør Kommune er faldet til 3,0 ton per borger per år. Det svarer til et fald på 56 procent siden 2008.

CO2 kortlægning for Helsingør Kommune som geografisk område

Læs Helsingør Kommunes Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

Helsingør Kommune var en af 20 danske kommune, som blev udvalgt til pilot-klimaprojektet DK2020, som blev skudt i gang i maj 2019. Formålet med DK2020 projektet er at sætte skub i klimaindsatsen og udvikle klimaplaner, der kan sikre, at Helsingør Kommune kommer i mål med Parisaftalens 1,5°C målsætning på kommunalt niveau. Danmark er det første land i verden, hvor kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner i overensstemmelse med C40's såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF) - et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner.
Det er Realdania, CONCITO og det internationale by-netværk C40, som står bag projektet.

I dette regi har Helsingør Kommune udviklet DK2020 Bilag til Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030. Med dette bilag fik Helsingør Kommune i december 2020, som den fjerde danske kommune det grønne stempel. Det betyder at planen for at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer, lever op til Parisaftalens målsætninger. 

For at en kommunal klimaplan flugter med Parisaftalen, skal alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning håndteres. Der skal sættes klare mål og beskrives, hvordan disse indfries. Det gælder både for reduktion af drivhusgasudledning og for klimatilpasning.

Derudover skal klimaplanen forankres bredt i kommunen for at sikre, at alle relevante områder, personer og forvaltninger bliver bragt i spil, men også for at klimaindsatsen integreres bredt i kommunens arbejde.

På klimatilpasningsområdet skal kommunen i arbejdstøjet i indeværende år 2021. På baggrund af nye nationale data har Byrådet forpligtiget sig til at opdatere kommunens klimatilpasningsplan i 2021 og fastsætte klare mål for indsatsen på kort og lang sigt.

Find Helsingør Kommunes DK2020 Bilag til Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030

Se interessetilkendegivelse i DK2020 fra Borgmester, Benedikte Kiær

Læs mere om klimaprojektet DK2020

Covenant of Mayors er en global sammenslutning af byer og kommuner, som vil gå forrest i kampen mod klimaændringer. Det sker ved at reducere udledningen af drivhusgasser og forberede sig på fremtidens konsekvenser af klimaændringerne. Compact of Mayors lægger vægt på, at klimakampen sker fra bunden og opad. Derfor skal byer og lokalsamfund gå forrest og lægge pres på nationer og internationale sammenslutninger af lande (FN, EU osv.) for at få dem til at sætte mere ambitiøse klimamål.

Helsingør Kommune underskrev i april 2010 den Europæiske borgmesterpagt og tilsluttede sig Compact of Mayors den 25. november 2015.

Ved at underskrive har Helsingør Kommune forpligtet sig til at gå foran i efterlevelsen af EUs energi– og klimamål med en reduktion i CO2-udledningen på mindst 20% i 2020 og mindst 40% inden 2040. 2020 målet er opfyldt.

Covenant of Mayors for Climate and Energy blev sammenlagt med Compact of Mayors i 2017. Det hedder nu Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

Link til hjemmeside om borgmesterpagten

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk