Husholdningsaffald

Forsyning Helsingør varetager driften af Helsingør Kommunes affaldsordninger.

Kontakt Forsyning Helsingør, hvis du har spørgsmål om:

  • Skibstrup Genbrugsplads.
  • Storskrald.
  • Haveaffald.
  • Husholdningsaffald.
  • Sorteringsguide om affald.

Besøg Forsyning Helsingørs hjemmeside

Helsingør Kommune er myndighed på affaldsområdet. Det betyder, at Helsingør Byråd fastsætter takster, vedtager affaldsplanen og træffer afgørelser efter regulativer og lovgivning.

Læs Helsingør Kommunes regulativ for Husholdningsaffald

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ.

På borger.dk

Andre sider

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse generelt om sortering af affald og om henkastet affald og bøder.

Indhold fra borger.dk

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.