Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud til borgere med omfattende handicap eller psykisk sårbarhed, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud.

Det er praktiserende tandlæger, læger eller ledere på botilbud, der henviser voksne patienter til Specialtandpleje. 

Henvisningsblanket til Specialtandplejen - udfyldes af tandlæge/læge

Målgruppe

Specialtandplejen er for børn og voksne, som ikke er i stand til at gå til og modtage behandling hos den Kommunale Tandpleje, Omsorgstandplejen eller praktiserende tandlæge pga. varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt psykiatriske patienter.

Helsingør Kommune har indgået behandlingsaftale for Specialtandplejepatienter med:

Specialtandplejen
Bank-Mikkelsens Vej 3
2820 Gentofte
Tlf. 39 98 43 40

Tandplejen for børn og unge

Telefonnumre

Klinikkernes Call Center: 49 28 18 48

Tandreguleringens Call Center: 49 28 18 40

Telefontider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-17.00