Jord

Lettere forurenede grunde

Ejendomme i byzonen er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede. Områdeklassificering kan fastsætte andet.

Læs mere

Regel om 50 centimeter ren jord

Når du skal bygge ny bolig, børneinstitution, et sommerhus, eller anlægge legeplads eller kolonihave, så vær opmærksom på jordforureningslovens § 72b.

Læs mere

Opgravning og flytning af jord

Flytning af jord skal ofte anmeldes til Helsingør Kommune.

Læs mere