Barselsdagpenge

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge.

Barselsdagpenge er en ydelse til forældre, der ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver under deres barselsorlov. Hvis forælderen modtager løn under orloven, kan arbejdsgiveren ansøge om at få refusion af barselsdagpengene.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge  Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du finde svar på borger.dk.

Her kan du:

  • søge om barselsdagpenge
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge.

Indhold fra borger.dk

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Borgere: Send digital post