Tilsyn af dagtilbud

Alle kommuner er ifølge dagtilbudsloven forpligtede til at føre tilsyn med alle dagtilbud i deres kommune.

I Helsingør Kommune foretages der følgende tilsyn:

  • Pædagogisk tilsyn.
  • Sundhedsmæssigt tilsyn på 0-6-årsområdet, der varetages af Sundhedstjenesten.
  • Økonomisk tilsyn, der varetages af Center for Økonomi og Ejendomme.
  • Bygningsmæssigt tilsyn, der varetages af Center for Økonomi og Ejendomme med flere.
  • Legepladstilsyn tilsyn, der varetages af certificeret legepladsinspektør.

Rammer for tilsyn med Helsingør Kommunes dagtilbud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt