Sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Formålet med Sundhedsaftaler er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sundhedsaftalen har fokus på de områder, som Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og almen praksis vil udvikle i perioden.

Sundhedsaftale 2024-2027 har tre fokusområder:

  • Sammen om børn og unges sundhed.
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom.
  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom,

Center for Sundhed og Omsorg

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Borgere: Send Digital Post
Virksomheder: Send Digital Post