Andre undervisningstilbud

Talent og elite

Helsingør Kommune og Team Danmark samarbejder om udvikling af idrætstalenter.

Læs mere

Hjemmeundervisning

Som forælder kan du vælge selv at stå for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder.

Læs mere

Modersmålsundervisning

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Læs mere

Sprogstøtte til flersprogede børn

Sprogstøtte til børn med dansk som andetsprog.

Læs mere

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse på grund af en funktionsnedsættelse.

Læs mere

Musikskolen

Helsingør Musikskole tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. De skal blot bo og/eller gå i skole i Helsingør Kommune.

Læs mere

Ungdomsskolen

Helsingør Kommune og Team Danmark samarbejder om udvikling af idrætstalenter.

Læs mere

Tag knallertkørekort

Knallertkørekortet skal du tage på Ungdomsskolen. Der er ikke hold om vinteren.

Læs mere

Efterskole

Når du har afsluttet syv års skolegang eller er fyldt 14 år ved skoleårets begyndelse, kan du tage på efterskole.

Læs mere

Specialundervisning for voksne med syns- høre- eller stemmehandicap

Specialundervisning for voksne er tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere